Čínská pediatrická masáž

Čínská pediatrická masáž je jedním ze způsobů léčby používaných v rámci tradiční čínské medicíny/TČM/. TČM se skládá ze tří hlavních oborů:akupunktury,léčivých bylin a manipulace/masáže/.

Terapeutická masáž je schopna ovlivnit energetický tok dítěte stejným způsobem,jakým u dospělých funguje akupunktura.Ale protože se zde nepoužívají žádné jehly, setkáte se u masáže s menším odporem a menším množstvím vedlejších účinků.Čínská pediatrická masáž je užitečnou terapií pro děti od narození do přibližně 12 let,přestože je používána většinou pro děti do šesti let. Obecně platí,že čím je dítě menší,tím účinější tyto techniky budou.

¨¨

Masáž je jedním ze způsobů,jak využít složitý celostní systém čínské medicíny k posílení zdraví dětí a k jejich léčbě.Dítě ještě nemá vyvinutý systém drah a bodů stejně jako dospělý člověk. Dětská energie je velmi přístupná a ve srovnání s dospělými mají děti jen málo zábran a obranných mechanizmů,proto není tak nutné používat razantní techniky jehlové akupunktury. V další řadě představuje masáž velmi osobní,komunikativní a blízký proces doteku.Když se budete dítěte dotýkat rukama,vnímat a masírovat jeho tělo,vyvolá masáž pravděpodobně lepší odezvu a vzájemné pouto.Nakonec masáž může být prováděna doma,při cestování,nebo kdekoliv jinde a tak poskytnout dítěti trvalou podporu buď všeobecnou nebo zaměřenou na konkrétní zdravotní problém.


Pediatrická masáž se vyvíjela ,podobně jako celá čínská medicína pomalu,ale plynule do své současné podoby. Z počátečního období se dochovalo jen málo písemných materiálů.Nejstarší dochovaný psaný text o pediatrické masáži pochází z období dynastie Sui/Tang/581-907 n.l./.Několik knih z tohoto období popisuje využití masážních technik k léčbě dětí. V rámci čínských dějin si prošla obdobím rozkvětu i úpadku. V současné době si naštěstí našla svoje místo v rodinně alternativích směrů, kde je u malých pacientů platnou alternativou klasické akupunktury.


Základem terapie je správná diagnostika onemocnění z hlediska čínského chápání těla.Dále je pak důležitá technika hmatů,tlaků a směrů masáže. V neposlední řadě pak správná volba bodů a plošek k masírování.