Akupunktura

Terapie pomocí akupunktury


 

 • Akupunktura je mezioborová lékařská disciplína s uceleným systémem diagnostiky, prevence, léčby a doléčování. Tvoří součást komplexní léčebné a preventivní péče o pacienta.

 • Akupunkturu provádáme na objednání ve vymezených ordinačních hodinách a to vždy ve čtvrtek mezi 13.00-15.00hod.

 • Pacient může volit mezi jednotlivými způsoby aplikace a to:

 1. klasická akupunktura pomocí jednorázových sterilních jehel

 2. elektroakupunktura

 3. zaškolení základních akupresorních bodů v rámci čínské pediatrické masáže

Akupunktura a čínská medicína


 

Historie:

Akupunktura je prastarou léčebnou metodou, která se vyvinula na Dálném východě před zhruba 5000 lety. Vzhledem k dlouhému vývoji se stále zdokonalovala.Pochází ze zemí dnešní Číny a Tibetu. V období evropského mořeplavectví v 17.stol.se dostala díky cestovatelům i do Evropy-především do Francie.Akupunktura se tedy rozvíjela i na poli západní civilizace a se střídavými úspěchy byla zařazena do regulérních terapeutických postupů při léčbě nemocných. Akupunktura byla díky modernímu a technickému vidění světa západní civilizace podrobena zkoumání patofyziologického mechanizmu akupunktury a postupně se prokázal i „hmatatelný“ důkaz účinku této staré metody /např. že analgetický efekt akupunktruy funguje na principu „vratkového mechnismu“ přenosu bolesti./

Filozofie čínské medicíny:

Východní medicína je založená na existenci vitální energie „čchi“.Tato energie proudí tělem vnitřními a vnějšími drahami-meridiány.

Čchi" získáváme jednak dýcháním, jednak z potravy, ale také z vnitřních rezerv, ze kterých ji čerpáme po celou dobu života. Překážky neboli disharmonie „čchi“ na dráze mohou tudíž vést k různým zdravotním problémům.

Hlavních meridiánů /drah/ je 12, každý pro jeden tělní orgán.Například dráha plic probíhá z místa, kde se plíce anatomicky nacházejí, až po špičku palce u rukou a její vnitřní energii můžeme stimulovat pomocí příslušných akupunkturních bodů, které této dráze příslušejí.

Čínská filosofie a také medicína vycházejí z principu jin-jang, tj.principu protikladů,které musí být v rovnováze,aby vládla harmonie.Pokud jeden z principů převáží,vzniká problém.

Dalším základním prvkem tradiční čínské medicíny je teorie pěti elementů:dřeva,ohně země,kovu a vody. Každému elementu/prvku/ je přiřazeno roční období,tělní orgán,smysl,chuť,emoce apod.Posouzení vzájemných vztahů jednotlivých prvků/a tedy orgánů/ spolu s vnějšími vlivy/počasí,strava apod/tvoří základ diagnózy a následné léčby.


 


 


 


 

Akupunkturní bod:

Několik milimetrů veliká místa na povrchu těla,která jsou jakousi bránou k ovlivnění proudění energie v meridiánech. Odlišují se svou anatomickou /ztenčení kůže,přítomnost nervově cévního svazku apod./, ale i fyziologickou strukturou/mají menší odpor průchodu el.proudu,zvýšený metabolismus v bodu,vyšší teplotu apod./


 


 

Druhy akupunktury:

Podle techniky stimulace akupunkturního bodu můžeme rozliši akupunkturu

 • klasickou-pomocí jehel

 • akupresuru-pomocí masážních hmatů

 • elektroakupunkturu-stimulací je zde pro člověka zcela bezpečný el.proud

 • laseroakupunkturu-stimulací je laser

 • moxu-stimulací je tepelnou energie vznikající při zašehnutí

 • baňkování-stimulace teplema pod tlakem na učité okrsky kůže těla

 • aurikuloterapii-ovlivňování tělních mechanismů pomocí mikrosystému ucha


 

Nejčastější indikace k léčbě akupunkturou.

 1. Algické /bolestivé/ stavy pohybového aparátu akutního i chronického charakteru.

 2. Nemoci na úrovni funkčních změn-tzv.psychosomatická onemocnění při vyloučení jiných příčin onemocnění /bolesti hlavy,bolesti břicha/

 3. Alergické stavy /při základní léčbě daného onem./

 4. Stavy snížené imunity /pokud jsou funkční a je vyloučena organická podstata onemocnění/

 5. Enuréza/pomočování/-opět při vyloučení organických příčin.

 6. Neurologické potíže-jako doplňková terapie u DMO,parézy lícního nervu,migrenosních stavů apod.

 7. Psychické stavy-hyperkinetické poruchy,poruchy nálad,neurózy,poruchy spaní,dráždivost

 8. Obezita