Preventivní prohlídky a očkování

 

věk

prohlídka

očkování

po příchodu domů 1.prohlídka novorozence
14 dní Preventivní prohlídka,žádanka k vyšetření kyčlí ve 3.týdnu  
6 týdnů Preventivní prohlídka  
2 měsíce  

1.Hexacima/Infanrix Hexa/-očkování proti tetanu,záškrtu,dávivému kašli,dětské mozkové přenosné obrně,žloutence typu B,a Hemofilovým nákazám/

3.měsíce Preventivní prohlídka
 

1.Prevenar 13 nebo Synflorix-očkování proti pneumokokům

4 měsíce
Preventivní prohlídka

2.Hexacima /Infanrix Hexa//očkování proti tetanu,záškrtu,dávivému kašli,dětské mozkové přenosné obrně,žloutence typu B,a Hemofilovým nákazám

 

5. měsíců  
2.Prevenar 13 nebo Synflorix-očkování proti pneumokokům

 

6 měsíců Preventivní prohlídka  
8 měsíců Preventivní prohlídka  
10 měsíců Preventivní prohlídka  
12 měsíců
15.-17.měsíc

 
Preventiní prohlídka

3. Hexacima/Infanrix Hexa/, 3. Prevenar13/Synflorix/

     

Priorix-očkování proti spalničkám zarděnkám, příušnicícm- vakcína 

/

18 měsíců Preventivní prohlídka  
3 roky Preventivní prohlídka  
5 let Preventivní prohlídka Adacel -přeočkování tetanus,záškrt,dávivý kašel

do 6 roku 2.Priorix-očkování proti spalničkám,zarděnkám,příušnicím
7 let Preventivní prohlídka  
9 let Preventivní prohlídka  
10 let   Boostrix polio od ročníku 2000-přeočkování tetanus,záškrt,dávivý kašek,dětská mozková řenosná obrna
11 let Preventivní prohlídka  
     
13 let Preventivní prohlídka Gardasil,Gardasil 9, nebo Cervarix -očkování proti viru HPV  , 
    kontrolujeme dospívání www.rucenaprsa.cz
15 let Preventivní prohlídka  
17 let Preventivní prohlídka  
19 let Výstupní prohlídka  
     

 

1.Prevenar 13 nebo Synflorix-očkování proti penummokokům