Preventivní prohlídky a očkování

 

věk

prohlídka

očkování

po příchodu domů 1.prohlídka novorozence
14 dní Preventivní prohlídka,žádanka k vyšetření kyčlí ve 3.týdnu  
6 týdnů Preventivní prohlídka  
2 měsíce  

1.Infanrix Hexa-očkování proti tetanu,záškrtu,dávivému kašli,dětské mozkové přenosné obrně,žloutence typu B,a Hemofilovým nákazám/

 

3.měsíce Preventivní prohlídka

 

4 měsíce
Preventivní prohlídka

2.Infanrix Hexa/očkování proti tetanu,záškrtu,dávivému kašli,dětské mozkové přenosné obrně,žloutence typu B,a Hemofilovým nákazám

2.Prevenar 13 nebo Synflorix očkování proti pneumokokovým nákazám

   
 

 

6 měsíců Preventivní prohlídka  
8 měsíců Preventivní prohlídka  
10 měsíců Preventivní prohlídka  
12 měsíců
15.měsíců
Preventiní prohlídka

3.Infanrix Hexa-očkování proti tetanu,záškrtu,dávivému kašli,dětské mozkové přenosné obrně,žloutence typu B,a Hemofilovým nákazám

3.Prevenar -očkování proti pneumokokovým nákazám

     

očkování proti spalničkám zarděnkám, příušnicícm- vakcína Priorix

/

18 měsíců Preventivní prohlídka  
3 roky Preventivní prohlídka  
5 let Preventivní prohlídka Infanrix -přeočkování tetanus,záškrt,dávivý kašel

do 6 roku 2.Priorix-očkování proti spalničkám,zarděnkám,příušnicím
7 let Preventivní prohlídka  
9 let Preventivní prohlídka  
10 let   Boostrix polio od ročníku 2000-přeočkování tetanus,záškrt,dávivý kašek,dětská mozková řenosná obrna
11 let Preventivní prohlídka  
     
13 let Preventivní prohlídka  
     
15 let Preventivní prohlídka  
17 let Preventivní prohlídka  
19 let Výstupní prohlídka