Preventivní prohlídky a očkování

 

věk

prohlídka

očkování

po příchodu domů 1.prohlídka novorozence
sledujeme kojení ev. UM ,váhové přírustky
vitamín D,K
14 dní Preventivní prohlídka, žádanka k vyšetření kyčlí ve 3.týdnu
6 týdnů Preventivní prohlídka  
2 měsíce  

1.Infanrix Hexa/Hexacima/-očkování proti tetanu,záškrtu,dávivému kašli,dětské mozkové přenosné obrně,žloutence typu B,a Hemofilovým nákazám/ + ev. Rotarix/Rotateq/-očkování proti rotavirovým průjmům

3.měsíce Preventivní prohlídka
 

1.Prevenar 13 nebo Vaxneuvance/15/-očkování proti pneumokokům+ ev.Rotarix/Rotateq/-očkování proti rotavirovým průjmům

4 měsíce
Preventivní prohlídka

2. Infanrix Hexa/Hexacima/očkování proti tetanu,záškrtu,dávivému kašli,dětské mozkové přenosné obrně,žloutence typu B,a Hemofilovým nákazám

 

5. měsíců  
2.Prevenar 13 nebo Vaxneuvance/15/-očkování proti pneumokokům

 

6 měsíců Preventivní prohlídka 1.Bexsero-očkování proti meningokokům B /lze naočkovat od 2.měs/
8 měsíců Preventivní prohlídka 2.Bexsero
10 měsíců Preventivní prohlídka  
12 měsíců
15.-17.měsíc

 
Preventiní prohlídka

3. /Infanrix Hexa / Hexacima/ + Prevenar /13/Vaxneuvance/15/

3.Bexsero  
 

Priorix /MMR vax Pro/-očkování proti spalničkám zarděnkám, příušnicícm- vakcína 

/

18 měsíců Preventivní prohlídka Nimenrix-očkování proti meningokokům -A,W,Y,C

vyplnění dotazníku MCHAtr /problematika PAS/
3 roky Preventivní prohlídka  
5 let Preventivní prohlídka Boostrix/Adacel/-přeočkování tetanus,záškrt,dávivý kašel

hodnocení předškolní zralosti, grafomotorika, výslovnost, schopnost komunikace, koncentrace
do 6 roku 2.Priorix/MMR vax pro/-očkování proti spalničkám,zarděnkám,příušnicím
7 let Preventivní prohlídka volitelné očkování- FSME nebo Encepur - proti klíšťové encefalitidě/lze od 1 roka/
9 let Preventivní prohlídka  
10 let   Adacel polio/-Boostrix polio/ přeočkování tetanus,záškrt,dávivý kašek,dětská mozková přenosná obrna
11 let Preventivní prohlídka  
     
13 let Preventivní prohlídka Gardasil 9,-očkování proti viru HPV  , 
    kontrolujeme dospívání www.rucenaprsa.cz
15 let Preventivní prohlídka  
17 let Preventivní prohlídka  
19 let Výstupní prohlídka převedení zdravotní dokumetace lékaři pro dospělé
     

 

1.Prevenar 13 nebo Synflorix-očkování proti penummokokům