Horečka

OUŘADA JAKUB  1603170547
 
03.03.2020 .
Žadatel: 32677001 Praktický lékař pro děti a dorost Odběr   : 03.03.2020
Lékař  : MUDr. Olga Fořtová                         Příjem  : 03.03.2020
Pacient: 16 03 17 / 0547 OUŘADA JAKUB               Odeslání:
Plátce : 111                                        Diagnoza: A099
Protokol  : MM-MIK /3816 /MM-ENT /619 /2020 (Konečný výsledek)
Typ vzorku: Stolice .
----------------------------------------------------------------------------
Průkaz antigenu - Adenoviry
 
Nález: NEGATIVNÍ
 
Průkaz antigenu - Rotaviry
 
Nález: NEGATIVNÍ
 
03.03.2020 .
Žadatel: 32677001 Praktický lékař pro děti a dorost Odběr   : 03.03.2020
Lékař  : MUDr. Olga Fořtová                         Příjem  : 03.03.2020
Pacient: 16 03 17 / 0547 OUŘADA JAKUB               Odeslání: 03.03.2020
Plátce : 111                                        Diagnoza: A099
Protokol  : MM-MIK /3816 /MM-ENT /620 /2020 (Konečný výsledek)
Typ vzorku: Stolice .
----------------------------------------------------------------------------
Průkaz antigenu GDH Clostridium difficile
 
Nález: NEGATIVNÍ
 
Průkaz toxinu Clostridium difficile
 
Nález: NEGATIVNÍ
 
Datum vyš. Název vyšetření                Hodnota         Min.     Max.
--------------------------------------------------------------------------
04.03.2020 Leukocyty                      5.86            5.50     17.00   
04.03.2020 Erytrocyty                     3.62            3.90     5.30    
04.03.2020 Hemoglobin                     92              115      135     
04.03.2020 Hematokrit                     28.52           34.00    40.00   
04.03.2020 MCV                            78.7            75.0     87.0    
04.03.2020 MCH                            25.5            24.0     30.0    
04.03.2020 MCHC                           324             310      370     
04.03.2020 RDW                            17.1            11.5     14.5    
04.03.2020 Trombocyty                     450             150      400     
04.03.2020 MPV                            5.79            7.80     11.00   
04.03.2020 Segmenty                       0.547           0.230    0.520   
04.03.2020 Lymfocyty                      0.290           0.400    0.690   
04.03.2020 Monocyty                       0.122           0.010    0.090   
04.03.2020 Eosinofily                     0.033           0.000    0.070   
04.03.2020 Basofily                       0.009           0.000    0.020  

Normální hodnoty teploty povrchu těla kolísají během dne okolo hodnoty 37°C. V průběhu 24 hodin tělesná teplota povrchu těla kolísá v rozmezí 0,5–0,7 °C, nejvyšší hodnoty jsou kolem 18.00 hod, nejnižší pak okolo 4.00 hod. Takový rytmus mají ale vytvořený až děti od cca 2 let. Teplota do 38 st je označuje jen jako teplota zvýšená. V dětském věku je horečkou označován stav, kdy dochází k vzestupumtělesné teploty nad 38 °C. Při teplotě přesahující 41 °C se jedná o tzv. hyperpyrexii.Na rozdíl od horečky je nutné hyperpyrexii vždy hodnotit jako stav závažný, s vysokým stupněm rizika pro dítě (může docházet k velkým ztrátám tělesné vody, křečím, poruchám vědomí), riziko závažného onemocnění je vysoké!!
Při měření v konečníku je nutno odečíst cca o 0,5°C.
To však nemusí být spolehlivé - úzká korelace mezi hodnotami tělesné teploty naměřené v konečníku a v podpaží platí především pro kojenecký věk.
Rozdíl hodnot rektální – axilární kolísá od -0,2 až po +0,9 stupně (v případě měření elektronickým teploměrem až + 1,9 °C!!!). Korelace hodnot získaných těmito dvěma metodami je nejspolehlivější v útlém kojeneckém věku.
Při pochybnostech vždy doporučujeme, aby u dítěte s vysokou hodnotou teploty naměřené v podpaždí změřit teplotu také v konečníku. Nejspolehlivějšími jsou klasické teploměry typu rychloběžky, méně spolehlivé jsou digitální teploměry, při pochybách lépe použít více teploměrů raději.
Nejčastější příčinou horečky v dětském věku bývá akutně probíhající
infekce, většinou postihující dýchací ústrojí, nejčastěji v největším procentu vyvolaná různými druhy virů. Horečka může, ale také být u infekcí, které postihují, ledviny a močové cesty, trávicí ústrojí nebo centrální nervový systém. Některé z těchto horečkou provázených infekcí mohou probíhat velmi rychle a mohou ohrožovat dítě na životě. Poznámka: nejrychleji probíhá infekce meningokoková, tzv. meningokoková meningitida, nebo celková sepse!!! Zde i přes okamžitou adekvátní profesionální lékařskou pomoc může vést k úmrtí.
Zvýšení tělesné teploty podporuje a urychluje reakce obranného systému organismu. Horečka je tedy nejen příznakem onemocnění, ale i toho, že začal pracovat náš imunitní systém, bojovat s nemocí. Proto zvýšenou teplotu do 38°C neovlivňujeme. Teplota nad 38°C, respektivě horečka ovšem začíná již pro organismus být zatěžující, u některých malých dětí hrozí riziko křečí, a tak je třeba začít ji účinně snižovat.

Léky na snižování horečky podáváme v kombinaci: 

střídáme lék paracetamolové řady jako je např. Panadol,Paralen,Mexalen v dávkách 10 – 15 mg/kg/dávku, (ne u novorozenců, tam je nutné vyhledat nejprve lékaře!!), opakujeme podle teploty nejdříve za 4 – 6 hodnepřekračujeme celkovou denní dávku 60 mg/kg/den!!! Pozor pak možná toxicita pro játra!!, u kojenců a batolat dáváme přednost spíše čípkům,

 

 Lékem z ibuprofenové řady, jako je např. Brufen,Ibalgin,Nurofen-  10 mg/kg/dávku, opakujeme podle teploty, nejdříve za 6 – 8 hodin, nepřekračujeme celkovou dávku 30 mg/kg/den, nesmí se podávat dětem mladším než 3 měsíce!!
S výhodou je možné oba léky podávat střídavě, kdy se podání překrývají, takže při vysokých teplotách má dítě podaný lék proti horečce každé tři hodiny.
I přes podobný účinek těchto antipyretik je podle doporučení WHO paracetamol upřednostňován a označován jako lék první volby.
Kontraidikovaná je u dětí do 15 let kyselina acetylsalicylová – Acylpyrin!!

Vhodné je také spchování, zábaly (vlažná voda okolo 25 °C, nikdy ne studená!!, zábaly na hrudník a bříško, nechat volné končetiny, zábal ponechat cca 15 minut). Nikdy nesprchujeme ani nedáváme zábaly, když má dítě mramorovanou kůži na těle nebo studené končetiny!!.
Osušku namočíme do vlažné vody a lehce vyždímáme. Do osušky zabalíme celé nahé dítě, vynecháme jen hlavičku. Rozhodně již ničím nepříkrýváme!!!
Dítě ponecháme v zábalu cca 3 - 7 min, pak jej vybalíme, osušíme, můžeme chvíli pochovat ještě v suchém ručníku a lehce oblékneme! Rozhodně nebalíme do teplého oblečení!
Pokud teplota neklesne, zábal je možné opakovat v asi 15 min. intervalech.
Po ukončení je třeba znovu změřit teplotu. Jiní doporučují také omývání houbou namočenou ve vlažné vodě
Při teplotách nenutíme dítě do jídla, ale je bezpodmínečně nutný přísun tekutin a to spíše vlažných až chladných, ne horké čaje. zvýšení teploty o 1 °C zvyšuje denní potřebu tekutin asi o 15 %) Oblékáme jej do lehkého oblečení.
Pokud horečka neklesá nebo má dítě další příznaky nemoci (kašel, průjem, změny na kůži...), je třeba kontaktovat lékaře!!
 

Jak jednoduše na horečku:

Teplota nad 38 st.

PANADOL,

PARALEN

-10-15mg/kg/dávku


-podáváme po 4-6ho

-nepřekračujeme

celkovou denní dávku

60mg/kg/denBRUFEN,

IBALGIN,

NUROFEN

-10-12mg/kg/dávku


Po 6-8 hod

-nepřekračovat celkovou

denní dávku

50mg/kg/den-studené zábaly

-sprchování

-studené obklady

Pozor velmi opatrně u dětí do 3 měsíců věku a kojenců, příznaky mohou být chudé a nespecifické, zvýšená teplota a horečka nemusí vůbec být i při velmi závažném, život ohrožujícím onemocnění, tzv. toxický stav, závažné onemocnění ukazuje například:
letargie/nezajímá se o okolí/,
známky špatného periferního prokrvení – chladná akra končetin, poruchy dechu ,modrání kůže,
odmítání pití,
krvácivé kožní projevy (petechie, sufuze) – zvláště pozor na vyrážku, která při tlaku nemizí!!!!!!!!, změna chování, tuhá šíje.
Takové dítě musí okamžitě do nemocnice!!!!

Poznámka: Při vysokých teplotách se doporučuje i v domácím prostředí orientačně vyšetřit pohyblivost hlavy: spolupracující dítě by mělo bez větších obtíží otáčet hlavu na obě strany a dát bradu na prsa. Je-li pohyb hlavy výrazně omezen nebo dítě reaguje bolestivě, ev. dítě zvrací, je světloplaché je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc, podobnými příznaky je může projevit zánět mozkových blan (meningitida).

<span style="font-size:8.5pt;line-height:107%; font-family:" calibri",sans-serif;"" "times="" new="" roman";"" minor-latin;times="" roman";color:#bcbcbc;"="">Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.