Nová registrace

Registrace dítěte u praktického lékaře je zcela na svobodném uvážení zákonných zástupců dítěte -nejčasteji rodičů.
Pokud maminky uvažují o registraci svého očekávaného miminka v naší ordinaci, mohou přijít již před porodem na prohlídku prostředí a seznámit se s lékařem a sestrou. V porodnici pak maminka nahlásí , ke kterému lékaři se bude chtít s miminkem zaregistrovat. Po propuštění  z porodnice se domluvíme např.telefonicky na první návštěvě buď přímo  v domácím prostředí /snížení rizika infekce u novorozeného dítěte/ nebo u nás v ordinaci. Dítě by obecně do 48 hodin po propuštění  měl vidět pediatr.Po té si rodiče zajistí na matrice rodné číslo a zařídí dítěti zdravotní pojišťovnu / do 8 dní po porodu je dítě pojištěné u stejné zdravotní pojišťovny jako maminka/. Proces regisrace je završen podepsáním tzv.registračního listu.
 
Pokud  rodiče chtějí přeregistrovat dítě k nám od jiného lékaře /přestěhování se apod./ ,stačí se s námi např.telefonicky nebo osobně kontaktovat.Veškerou dokumentaci si již pak vyžádáme a pozveme dítě na vstupní prohlídku.